Zainstaluj Mongo 3.2 na Ubuntu 15.10

19

Chcę zainstalować Mongo 3.2 na Ubuntu 15.10.

Oficjalna strona mongodb podaje kroki do 14.04 .

Z drugiej strony, używanie normalnego ppa z Ubuntu używa wersji 2.6 (co jest dość proste też z powrotem).

    
zadawane Rexford 23.01.2016, 20:22
źródło

3 odpowiedzi

32

Dzięki @ Zacharee1 na systemie Ubuntu 15.10 zainstalowałem 3,2 Mongo. Poniżej znajdują się kroki zaczerpnięte z LiberianGeek (zmieniono tylko wersję na 3.2)

Dodaj klucz

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10

Dodaj listę źródeł

echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu trusty/mongodb-org/3.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.2.list

Zaktualizuj źródła

sudo apt-get update

Zainstaluj mongodb-org

sudo apt-get install mongodb-org

Sprawdź, czy działa

sudo systemctl status mongod

Jeśli nie działa

sudo reboot

Jeśli nadal nie działa

W czasie pisania tego, miałem Mongo 3.2.1.

    
odpowiedział Rexford 23.01.2016, 22:35
źródło
8

Wykonując powyższe kroki, otrzymałem błąd public key is not available: NO_PUBKEY

Jeśli tak się stanie z kimkolwiek innym, postanowiłem:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv EA312927
    
odpowiedział adam 31.01.2016, 18:17
źródło
4

Dla Mongo v3.0 i zanim powinieneś użyć tego klucza:

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10

link

Dla Mongo v3.2 klucz ma aktualizację:

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv EA312927

link

    
odpowiedział Yulai 23.04.2016, 14:06
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów