Nie można uzyskać lokalnego hosta SSH

8

Nie mogę SSH hosta lokalnego. Zainstalowałem także serwer OpenSSH na moim Ubuntu 12.04 LTS (32-bitowy).

podłączony do sieci (ip: 192.168.1.2) Zainstalowany hadoop, uruchamianie hadoop dla lokalnej maszyny.

Oto co otrzymuję:

root@kunal-Extensa-4620:/# ssh -vvv localhost
OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1.1, OpenSSL 1.0.1 14 Mar 2012
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to localhost [127.0.0.1] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: permanently_set_uid: 0/0
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1.1
debug1: match: OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1.1 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1.1
debug2: fd 3 setting O_NONBLOCK
debug3: load_hostkeys: loading entries for host "localhost" from file "/root/.ssh/known_hosts"
debug3: load_hostkeys: loaded 0 keys
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
Read from socket failed: Connection reset by peer
    
zadawane ASCIIbetical 14.06.2013, 12:41
źródło

3 odpowiedzi

9

W komentarzach okazało się, że plik konfiguracyjny serwera OpenSSH ( /etc/ssh/sshd_config ) jest pusty. Ponownie zainstaluj plik konfiguracyjny, czyszcząc i instalując ponownie:

 1. Usuń plik konfiguracyjny:

  sudo rm /etc/ssh/sshd_config
  
 2. purge:

  sudo apt-get purge openssh-server
  
 3. install:

  sudo apt-get install openssh-server
  

To może nie działa, a następnie wykonaj następujące czynności: Jak mogę przywrócić pliki konfiguracyjne?

    
odpowiedział gertvdijk 14.06.2013, 13:48
źródło
0

Podczas logowania widzę następujący komunikat debug3: load_hostkeys: loading entries for host "localhost" from file "/root/.ssh/known_hosts"

oznacza to, że maszyna próbuje wyszukać hosty, a więcej przez połączenie próbowano sprawdzić logi ssh i opublikować tutaj (które ujawnią, czy jakiekolwiek połączenie osiągnęło localhost lub nie)

również sprawdź, czy port 22 jest otwarty dla połączeń przychodzących na twoim końcu, ponieważ wydaje się, że port 22 jest zamknięty na twoim końcu dla połączeń przychodzących sprawdź, czy przy okazji masz jakąkolwiek zaporę ogniową (IPTABLES) itp., która je blokuje

Jaka jest dokładna wiadomość na ekranie, kiedy robisz ssh użytkownika @ localhost, który wpisałeś ssh -vvv localhost to nie ma sensu ssh -vvv user@localhost powinno być tym czymś

    
odpowiedział Registered User 14.06.2013, 13:09
źródło
0

Łączymy się za pomocą następującego polecenia

ssh username@127.0.0.1

Zmień nazwę użytkownika na dowolny użytkownik dostępny na tym komputerze

    
odpowiedział Meer Borg 14.06.2013, 12:55
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów