Czy można zatrzymać tworzenie .sudo_as_admin_successful?

28

Za każdym razem, gdy wykonuję polecenie z sudo , plik o nazwie .sudo_as_admin_successful jest tworzony w moim katalogu domowym. O ile wiem, istnieje tylko w celu wyłączenia tego komunikatu, który bash drukuje przy starcie:

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

Można zatrzymać tę wiadomość, komentując odpowiednią sekcję w /etc/bash.bashrc , ale sudo nadal tworzy irytujący plik w moim katalogu domowym.

Ta strona internetowa sugeruje, że możesz zatrzymać tworzenie pliku przez usunięcie siebie z grupy admin , ale nie jestem w żadnej takiej grupie - id pokazuje, że jestem w josh , adm , cdrom , sudo , dip , plugdev , lpadmin i sambashare , a admin nie jest w /etc/group .

Czy istnieje sposób na zatrzymanie tworzenia tego pliku?

Wierzę, że to nie jest duplikat to pytanie , ponieważ zadawano pytanie, czy możliwe jest anulowanie powiadomienia wydrukowanego w bashie, a nie, jeśli można zatrzymać tworzenie pliku przez sudo .

    
zadawane Josh 18.08.2016, 21:50
źródło

1 odpowiedź

31

W oparciu o następującą sekcję pliku kodu źródłowego plugins/sudoers/sudoers.c , nie wygląda na to, że jest możliwe bez rekompilacji sudo , niezdefiniowania makra preprocesora USE_ADMIN_FLAG .

Zwróć też uwagę, że sprawdza on przynależność do grupy zarówno admin , jak i sudo . Nie sprawdziłem dziennika zmian, ale podejrzewam, że ta ostatnia kontrola została dodana, gdy sudo stał się domyślną grupą dla uprzywilejowanych użytkowników - być może nazwa pliku nadal odnosi się do admin dla kompatybilności.

  1229 #ifdef USE_ADMIN_FLAG
  1230 static int
  1231 create_admin_success_flag(void)
  1232 {
  1233   struct stat statbuf;
  1234   char flagfile[PATH_MAX];
  1235   int len, fd = -1;
  1236   debug_decl(create_admin_success_flag, SUDOERS_DEBUG_PLUGIN)
  1237
  1238   /* Check whether the user is in the admin group. */
  1239   if (!user_in_group(sudo_user.pw, "admin") &&
  1240     !user_in_group(sudo_user.pw, "sudo"))
  1241     debug_return_int(true);
  1242
  1243   /* Build path to flag file. */
  1244   len = snprintf(flagfile, sizeof(flagfile), "%s/.sudo_as_admin_successful",
  1245     user_dir);
  1246   if (len <= 0 || (size_t)len >= sizeof(flagfile))
  1247     debug_return_int(false);
  1248
  1249   /* Create admin flag file if it doesn't already exist. */
  1250   if (set_perms(PERM_USER)) {
  1251     if (stat(flagfile, &statbuf) != 0) {
  1252       fd = open(flagfile, O_CREAT|O_WRONLY|O_EXCL, 0644);
  1253       if (fd != -1)
  1254         close(fd);
  1255     }
  1256     if (!restore_perms())
  1257       debug_return_int(-1);
  1258   }
  1259   debug_return_int(fd != -1);
  1260 }
  1261 #else /* !USE_ADMIN_FLAG */
  1262 static int
  1263 create_admin_success_flag(void)
  1264 {
  1265   /* STUB */
  1266   return true;
  1267 }
  1268 #endif /* USE_ADMIN_FLAG */
    
odpowiedział steeldriver 18.08.2016, 22:37
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów