Brak połączenia bezprzewodowego dla Intel Corporation 7260 wersja 63

21

Mam Dell XPS 12 z Ubuntu 13.10 i wygląda na to, że nie jest bezprzewodowy. Wypróbowałem sugestie tutaj , ale nie zrobiły one różnicy

peter@xps:/lib/firmware$ ls -l /lib/firmware/iwlwifi-7260-7.ucode 
-rw-r--r-- 1 root root 682892 Aug 4 12:50 /lib/firmware/iwlwifi-7260-7.ucode
peter@xps:/lib/firmware$ sudo lshw -c network
 *-network UNCLAIMED   
    description: Network controller
    product: Wireless 7260
    vendor: Intel Corporation
    physical id: 0
    bus info: pci@0000:06:00.0
    version: 63
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi pciexpress cap_list
    configuration: latency=0
    resources: memory:f7c00000-f7c01fff

peter@xps:~/backports-3.10-2$ grep IWL7260_UCODE_API_MAX drivers/net/wireless/iwlwifi/iwl-7000.c 
#define IWL7260_UCODE_API_MAX  7
  .ucode_api_max = IWL7260_UCODE_API_MAX,     \
peter@xps:~/backports-3.10-2$ dmesg | grep iwl
peter@xps:~/backports-3.10-2$ iwconfig
lo    no wireless extensions.

peter@xps:~$ find / -name *7260-6*
peter@xps:~$ find / -name *7260-7*
/lib/firmware/iwlwifi-7260-7.ucode 

peter@xps:~$ dmesg | grep -i -A 20 intel
[ 1318.013278] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux, in-tree:d
[ 1318.013281] Copyright(c) 2003-2013 Intel Corporation
[ 1318.015154] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 1318.015157] cfg80211:  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 1318.015159] cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1318.015161] cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1318.015162] cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1318.015164] cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1318.015165] cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)

Odkryłem, że ładuje się starszą wersję oprogramowania, ale nie wiem jak i dlaczego

peter@xps:/lib/firmware$ modinfo iwlwifi | grep 7260
firmware:    iwlwifi-7260-6.ucode
peter@xps:/lib/firmware$ ls *7260-6*
ls: cannot access *7260-6*: No such file or directory

Wszelkie sugestie, jak uzyskać tę konfigurację, są bardzo mile widziane.

    
zadawane Peter Lawrey 12.08.2013, 15:26
źródło

2 odpowiedzi

28

Proponuję ściągnąć to na twój pulpit: link Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz" Wypakuj tutaj ". Teraz otwórz terminal i wykonaj:

cd Desktop/backports-3.11-rc3-1/
make defconfig-iwlwifi
make
sudo make install

Pobierz teraz wymagany firmware: link Teraz otwórz terminal i wykonaj:

sudo cp ~/Desktop/iwlwifi-7260-7.ucode /lib/firmware/ <--or wherever you downloaded it
sudo modprobe -r iwldvm <--If it is not loaded, OK, please proceed
sudo modprobe -r iwlwifi <--If it is not loaded, OK, please proceed
sudo modprobe iwlwifi

Twoja sieć bezprzewodowa powinna teraz działać.

Dla tych, którzy nie mogą uzyskać pliku ucode z powyższego linku, użyj tego linku: link

    
odpowiedział chili555 12.08.2013, 17:01
źródło
3

Po zainstalowaniu Ubuntu 14.04 Trusty na moim laptopie Dell Vostro 5470, miałem ten sam problem. Zainstalowałem najnowszy sterownik, nie było potrzeby korzystania z backportów.

Można go znaleźć tutaj: link

W plikach sterownika znajduje się plik Readme z instrukcjami, ale oto jak to zrobić:

Pobierz sterownik na swój pulpit: link

Wyodrębnij zawartość pulpitu.

sudo cp ~/Desktop/iwlwifi-7260-ucode-22.15.8.0/iwlwifi-7260-8.ucode /lib/firmware/

Uruchom ponownie.

    
odpowiedział smoortema 28.04.2014, 11:00
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów