Nie można znaleźć błędu dodatku apt-apt-repozytorium [zamknięty]

19

Próbuję zainstalować apt-add-repozytorium na Ubuntu 14.04.

sudo apt-get install add-apt-repository
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
E: Unable to locate package add-apt-repository

Próbowałem również zainstalować Pythona-software-properties

sudo apt-get install python-software-properties

Jednak wciąż jej brakuje ... Czy ktoś wie, gdzie ten pakiet się znajduje?

    
zadawane user1912424 09.04.2014, 18:13
źródło

1 odpowiedź

39

add-apt-repository nie jest pakietem, więc nie możesz go zainstalować za pomocą sudo apt-get install add-apt-repository . To jest złe!

Pakiet zawierający polecenie add-apt-repository jest (i był cały czas):

software-properties-common

nie python-software-properties , jak myślisz. Możesz to sprawdzić, używając następującego polecenia:

dpkg -S add-apt-repository
    
odpowiedział Radu Rădeanu 09.04.2014, 18:40
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów