Przed zawieszeniem wymagane jest uwierzytelnienie

14

Od czasu ostatniej aktualizacji Ubuntu 14.04, kiedy wciskam przycisk uśpienia w moim laptopie, pojawia się wyskakujące okienko z opcją "Uwierzytelnianie jest wymagane do zawieszenia systemu".

Hasło nie jest wymagane przy zamykaniu pokrywy. Nie działa to jednak po podłączeniu innego monitora.

Czy jest coś, co można skonfigurować (w sudoerach lub gdzieś indziej), aby uniknąć pytania o hasło?

    
zadawane arauzo 31.10.2014, 08:41
źródło

2 odpowiedzi

12
 1. W linii komend uruchom:

  locate -b org.freedesktop.login1.policy
  

  Znaleziony plik to /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.login1.policy .

 2. W pliku, w pobliżu linii

  <action id="org.freedesktop.login1.suspend">
  

  sprawdź te:

  <defaults>
    <allow_any>yes</allow_any>
    <allow_inactive>yes</allow_inactive>
    <allow_active>yes</allow_active>
  </defaults>
  

( Źródło )

    
odpowiedział Vedavrat 21.11.2015, 10:53
źródło
3

Używanie Polkit

Dodaj siebie do grupy users przez

sudo usermod -aG users "$USER"

Musisz zrestartować komputer po wykonaniu poniższych kroków.

1. Jeśli wersja PolKit > = 0.106

Możesz sprawdzić wersję Polkit przez: pkaction --version

Jeśli wersja PolKit < 0.106, są NIE .rules plików, ale tylko stare .pkla i .conf plików, ponieważ te wersje Polkit nie mają interpreter Javascript.

Wystarczy dodać plik /etc/polkit-1/rules.d/85-suspend.rules z:

polkit.addRule(function(action, subject) {
  if (action.id == "org.freedesktop.login1.suspend" &&
    subject.isInGroup("users")) {
    return polkit.Result.YES;
  }
});

W Terminalu wpisz:

sudo chmod 755 /etc/polkit-1/rules.d
sudo chmod 644 /etc/polkit-1/rules.d/85-suspend.rules

2. Jeśli wersja PolKit < 0.106

W tym przypadku dodaj plik /var/lib/polkit-1/localauthority/50-local.d/50-enable-suspend-on-lockscreen.pkla z:

[Allow suspending in lockscreen]
Identity=unix-group:users
Action=org.freedesktop.login1.suspend
ResultAny=yes
ResultInactive=yes
ResultActive=yes

W bashie wpisz:

sudo chmod 644 /var/lib/polkit-1/localauthority/50-local.d/50-enable-suspend-on-lockscreen.pkla

Więcej informacji o pklocalauthority

Korzystanie z ustawień programu Power Manager (nie wiesz, czy to działa)

W XFCE Power Manager:

 1. Pod zakładką Security :

  • Ustaw Automatically lock the session na Nigdy
  • Sprawdź Lock the screen when the system is going for sleep
 2. W zakładce Display , wygaś ekran po 15 minutach. Ustaw Sleep i Switch off razy do wyłączenia (wyszarzone).
 3. Na karcie System ustaw tryb uśpienia systemu na Suspend po pół godzinie.

Piśmiennictwo:

odpowiedział Mark J. Adams 06.01.2018, 10:45
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów