Gdzie znajduje się baza danych PostgreSQL 9.1 zapisana w Ubuntu 12.04?

20

Zainstalowałem i utworzyłem bazę danych Postgresql na Ubuntu. Następnie utworzyłem bazę danych za pomocą następującego polecenia:

sudo su postgres createdb mydatabase

Nie mogę jednak ustalić, gdzie zainicjowano bazę danych. Chciałbym móc edytować pliki hba.conf i postgresl.conf .

Kiedy przeglądam bazę danych za pomocą pgadmin, widzę następujące informacje:

CREATE DATABASE mydatabase
 WITH OWNER = postgres
    ENCODING = 'UTF8'
    TABLESPACE = pg_default
    LC_COLLATE = 'en_US.UTF-8'
    LC_CTYPE = 'en_US.UTF-8'
    CONNECTION LIMIT = -1;

Jakieś przemyślenia na temat tego, w jaki sposób mogę znaleźć lokalizację klastra bazy danych?

    
zadawane celenius 08.10.2012, 03:12
źródło

2 odpowiedzi

26

Tutaj znajduje się plik postgres.conf : /etc/postgresql/9.1/main/postgres.conf . W postgres.conf można zobaczyć linię określającą data_directory=<path>

To jest katalog, w którym przechowywane są twoje pliki bazy danych

Alternatywnie, gdy jesteś podłączony do bazy danych, użyj

SHOW data_directory

lub

pg_lsclusters

, aby wyświetlić katalog, w którym przechowywane są twoje dane.

Mam nadzieję, że to pomoże

    
odpowiedział devav2 08.10.2012, 09:08
źródło
2
ps auxw|grep postgres|grep -- -D 

zwraca:

/usr/lib/postgresql/9.3/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/9.3/main 
-c config_file=/etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf

na Ubuntu 14.04. To polecenie działa na innych wersjach, takich jak Fedora

    
odpowiedział tim 28.07.2014, 09:57
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów