Mój touchpad jest rozpoznawany jako mysz. Jak mogę to naprawić? [Zamknięte]

8

Mój touchpad jest rozpoznawany jako mysz i dlatego nie mogę go wyłączyć podczas pisania ani korzystać z funkcji przewijania i wielodotyku obsługiwanych przez mój panel dotykowy.

Mój komputer to netbook HP Mini 210 1000SA i obecnie używam Natty 32bit, ale do tej pory doświadczyłem tego samego problemu z Lucidem i Maverick.

Przeszukałem całą sieć, szukając rozwiązania tego problemu, ale nie znalazłem nic poza wieloma osobami, które mają ten sam problem, w tym użytkownicy różnych komputerów.

Naprawdę mam nadzieję, że istnieje rozwiązanie tego problemu lub przynajmniej że zostanie ono naprawione w Natty, ponieważ jest to naprawdę denerwujące.

Czy ktoś jest w stanie dostarczyć nam (mnie i setkom biednych dusz z tym samym problemem) ulgi?

Bardzo dziękuję!

P.S .: Informacje, które mogą pomóc:

angelo@XXX:~$ cat /proc/bus/input/devices
I: Bus=0019 Vendor=0000 Product=0001 Version=0000
N: Name="Power Button"
P: Phys=PNP0C0C/button/input0
S: Sysfs=/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event0 
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=100000 0 0 0

I: Bus=0019 Vendor=0000 Product=0005 Version=0000
N: Name="Lid Switch"
P: Phys=PNP0C0D/button/input0
S: Sysfs=/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input1
U: Uniq=
H: Handlers=event1 
B: PROP=0
B: EV=21
B: SW=1

I: Bus=0019 Vendor=0000 Product=0001 Version=0000
N: Name="Power Button"
P: Phys=LNXPWRBN/button/input0
S: Sysfs=/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event2 
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=100000 0 0 0

I: Bus=0011 Vendor=0001 Product=0001 Version=ab41
N: Name="AT Translated Set 2 keyboard"
P: Phys=isa0060/serio0/input0
S: Sysfs=/devices/platform/i8042/serio0/input/input3
U: Uniq=
H: Handlers=sysrq kbd event3 
B: PROP=0
B: EV=120013
B: KEY=20000 0 20 0 0 0 0 500f 2100002 3803078 f900d401 feffffdf ffefffff ffffffff fffffffe
B: MSC=10
B: LED=7

I: Bus=0019 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
N: Name="HP WMI hotkeys"
P: Phys=wmi/input0
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input4
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event4 
B: PROP=0
B: EV=23
B: KEY=40 0 0 0 7 0 0 2100400 0 0 0 0
B: SW=22

I: Bus=0003 Vendor=064e Product=f100 Version=0332
N: Name="HP Webcam-50"
P: Phys=usb-0000:00:1d.7-4/button
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input5
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event5 
B: PROP=0
B  : EV=3
B: KEY=100000 0 0 0 0 0 0

I: Bus=0019 Vendor=0000 Product=0006 Version=0000
N: Name="Video Bus"
P: Phys=LNXVIDEO/video/input0
S: Sysfs=/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event6 
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=3e000b 0 0 0 0 0 0 0

I: Bus=0011 Vendor=0002 Product=0001 Version=0000
N: Name="PS/2 Synaptics TouchPad"
P: Phys=isa0060/serio1/input0
S: Sysfs=/devices/platform/i8042/serio1/input/input7
U: Uniq=
H: Handlers=mouse0 event7 
B: PROP=0
B: EV=7
B  : KEY=70000 0 0 0 0 0 0 0 0
B: REL=3

I: Bus=0000 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
N: Name="HDA Intel Mic at Ext Front Jack"
P: Phys=ALSA
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
U: Uniq=
H: Handlers=event8 
B: PROP=0
B: EV=21
B: SW=10

I: Bus=0000 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
N: Name="HDA Intel HP Out at Ext Front Jack"
P: Phys=ALSA
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
U: Uniq=
H: Handlers=event9 
B: PROP=0
B: EV=21
B: SW=4

angelo@XXX:~$ xinput --list
⎡ Virtual core pointer           id=2  [master pointer (3)]
⎜  ↳ Virtual core XTEST pointer        id=4  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ PS/2 Synaptics TouchPad          id=11  [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard           id=3  [master keyboard (2)]
  ↳ Virtual core XTEST keyboard        id=5  [slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button               id=6  [slave keyboard (3)]
  ↳ Video Bus                 id=7  [slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button               id=8  [slave keyboard (3)]
  ↳ HP Webcam-50               id=9  [slave keyboard (3)]
  ↳ AT Translated Set 2 keyboard       id=10  [slave keyboard (3)]
  ↳ HP WMI hotkeys              id=12  [slave keyboard (3)]

angelo@XXX:~$ cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i synaptics
[  21.058] (II) config/udev: Adding input device PS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event7)
[  21.058] (**) PS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[  21.058] (**) PS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[  21.058] (**) PS/2 Synaptics TouchPad: Device: "/dev/input/event7"
[  21.068] (--) PS/2 Synaptics TouchPad: Found 3 mouse buttons
[  21.068] (--) PS/2 Synaptics TouchPad: Found relative axes
[  21.068] (--) PS/2 Synaptics TouchPad: Found x and y relative axes
[  21.068] (II) PS/2 Synaptics TouchPad: Configuring as mouse
[  21.068] (**) PS/2 Synaptics TouchPad: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[  21.068] (**) PS/2 Synaptics TouchPad: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[  21.068] (II) XINPUT: Adding extended input device "PS/2 Synaptics TouchPad" (type: MOUSE)
[  21.069] (II) PS/2 Synaptics TouchPad: initialized for relative axes.
[  21.069] (**) PS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[  21.069] (**) PS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
[  21.069] (**) PS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[  21.069] (**) PS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[  21.070] (II) config/udev: Adding input device PS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)

angelo@XXX:~$ xinput --list-props 11
Device 'PS/2 Synaptics TouchPad':
  Device Enabled (135):  1
  Coordinate Transformation Matrix (137): 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
  Device Accel Profile (255): 0
  Device Accel Constant Deceleration (256):  1.000000
  Device Accel Adaptive Deceleration (257):  1.000000
  Device Accel Velocity Scaling (258):  10.000000
  Evdev Axis Inversion (259): 0, 0
  Evdev Axes Swap (261): 0
  Axis Labels (262): "Rel X" (145), "Rel Y" (146)
  Button Labels (263):  "Button Left" (138), "Button Middle" (139), "Button Right" (140), "Button Wheel Up" (141), "Button Wheel Down" (142)
  Evdev Middle Button Emulation (264):  0
  Evdev Middle Button Timeout (265): 50
  Evdev Wheel Emulation (266):  0
  Evdev Wheel Emulation Axes (267):  0, 0, 4, 5
  Evdev Wheel Emulation Inertia (268):  10
  Evdev Wheel Emulation Timeout (269):  200
  Evdev Wheel Emulation Button (270): 4
  Evdev Drag Lock Buttons (271): 0

angelo@XXX:~$
    
zadawane user13466 02.04.2011, 16:26
źródło

0 odpowiedzi

Przeczytaj inne pytania na temat tagów