Przeglądarka czcionek dla kolekcjonerów czcionek?

20

Mam ogromną kolekcję czcionek i chciałbym móc je przeglądać w efektywny sposób zamiast otwierać plik jeden po drugim.

Jaka byłaby najlepsza przeglądarka czcionek poza fontypython , co niestety ma błąd w Mojibake dla czcionek ze znakami wielobajtowymi.

    
zadawane Gödel 20.10.2010, 12:42
źródło

6 odpowiedzi

21

Korzystam z Menedżera czcionek

sudo apt-get install font-manager

    
odpowiedział JanC 20.10.2010, 18:50
źródło
13

Używam intensywnie map postaci i postanawiam je utworzyć z dowolnego miejsca, używając interfejsu internetowego i nie wymaga instalacji.

Funkcje

 • Wybierz swój własny plik czcionek
 • Zapewnia informacje o czcionce i znakach
 • Możliwość kopiowania postaci
 • Obsługuje TTF / OTF
 • Obsługuje czcionki Icon
 • Płynny interfejs
 • Nie jest wymagana instalacja
 • Nie trzeba przesyłać serwera

Screenshot

    
odpowiedział bluejamesbond 13.01.2015, 19:10
źródło
2

Zawsze jest Fontmatrix . Ma nieco inny zestaw funkcji niż fontypython , ale mi się podoba.

    
odpowiedział Oli 20.10.2010, 12:48
źródło
1

Powinieneś także spróbować próbki gnomów (dostępne również w Debianie)

    
odpowiedział sdf 03.04.2014, 01:29
źródło
1

Przeglądarki internetowe są w tym dobre. Przykładowy skrypt, którego wynik można zapisać jako prostą stronę HTML i wyświetlić w lokalnej przeglądarce:

#! /usr/bin/env bash

cat << __HEADER
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>Sample of local fonts matching ''</title>
</head>
<body>
__HEADER

fc-list --format='%{family}\n' | sort -u | while IFS='' read -r fontfamily
do
  cat << __BODY
  <hr/>
  <div style="font-family: '${fontfamily}', 'serif'">
    <h1>${fontfamily}</h1>
    <p>
      The quick brown fox jumped over the lazy brown dog<br/>
      0123456789,.:;?/<>'"[]{}|\-=\'~!@#$%^&*()-=\
    </p>
  </div>
__BODY

done

cat << __FOOTER
  <hr/>
</body>
</html>
__FOOTER

Skrypt przyjmuje opcjonalny pierwszy argument, wzór fc-list do filtrowania. Na przykład przekazanie :spacing=100 jako argumentu powoduje utworzenie strony HTML wszystkich zainstalowanych czcionek o stałej szerokości, lub nic nie przekazuje i wyświetla wszystkie czcionki.

    
odpowiedział nharward 13.02.2018, 09:25
źródło
0

Stworzyłem prostą przeglądarkę czcionek SVG

link

    
odpowiedział iegik 09.10.2015, 15:09
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów