Jak zmienić nazwę katalogu za pomocą wiersza poleceń?

462

Mam katalog /home/user/oldname i chcę zmienić jego nazwę na /home/user/newname . Jak mogę to zrobić w terminalu?

    
zadawane N.N. 08.08.2011, 18:58
źródło

6 odpowiedzi

607
mv /home/user/oldname /home/user/newname
    
odpowiedział Rafał Cieślak 08.08.2011, 19:10
źródło
103

mv może wykonać dwa zadania.

  1. Może przenosić pliki lub katalogi
  2. Może zmieniać nazwy plików lub katalogów

Aby zmienić nazwę pliku lub katalogu, wpisz w Terminalu:

mv old_name new_name 

z odstępem między starymi i nowymi nazwami.

Aby przenieść plik lub katalog, wpisz go w Terminalu.

mv file_name ~/Desktop 

przeniesie plik na pulpit.

Jeśli jest to katalog, powinieneś dodać -R przed nazwą katalogu:

mv -R directory_name ~/Desktop
    
odpowiedział shadi 21.04.2013, 15:58
źródło
27
mv -T /home/user/oldname /home/user/newname

To spowoduje zmianę nazwy katalogu, jeśli miejsce docelowe nie istnieje lub istnieje, ale jest puste. W przeciwnym razie wystąpi błąd.

Jeśli zrobisz to zamiast:

mv /home/user/oldname /home/user/newname

Jedna z dwóch rzeczy się wydarzy:

  • Jeśli /home/user/newname nie istnieje, zmieni nazwę /home/user/oldname na /home/user/newname
  • Jeśli /home/user/newname istnieje, przeniesie /home/user/oldname do /home/user/newname , czyli /home/user/newname/oldname

Źródło: Jak zdecydować, że mv przenosi się do katalogu zamiast zastępowania katalogu?

    
odpowiedział bmaupin 27.04.2016, 20:31
źródło
4

Polecenie gvfs-move zmieni także nazwy plików i katalogów.

gvfs-move /home/user/oldname /home/user/newname
    
odpowiedział Avinash Raj 21.04.2014, 07:26
źródło
3

Jeśli chcesz zmienić nazwę katalogu na swoim poziomie w systemie plików (np. jesteś w swoim katalogu domowym i chcesz zmienić nazwę katalogu, który jest również w twoim katalogu domowym):

mv Directory ./NewNameDirectory
    
odpowiedział Matt P 12.07.2014, 15:26
źródło
1

gvfs-rename zmieni także nazwy katalogów. Spowoduje to błąd, jeśli katalog o nowej nazwie już istnieje. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie można używać ścieżki z nazwą folderu. Tak więc

gvfs-rename /home/boo /home/boo-the-dog 

nie zadziała, ale

cd /home 
gvfs-rename boo boo-the-dog 

zadziała. Nie tak przydatne jak mv-T, ale czytałem w człowieku, że było przeznaczone do pracy w sieci.

    
odpowiedział thebunnyrules 29.11.2016, 08:58
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów