Nie można zainstalować Google Earth na Ubuntu 16.04 64bit

10
  

Upewnij się, że pakiet lsb-core jest zainstalowany! Otwórz terminal z aplikacji - > Akcesoria - > Terminal (w Panelu) lub z Dash (na nowym pulpicie Unity) i wpisz (lub kopiuj i wklej) następujące polecenie do terminala:

     

sudo apt-get install lsb-core

     

Użytkownicy 64-bitowi: Powinieneś użyć tego zamiast instalowania pakietu 32-bitowego

     

sudo apt-get install libc6-i386 libglib2.0-0: i386 libsm6: i386 \       libglu1-mesa: i386 libgl1-mesa-glx: i386 libxext6: i386 \       libxrender1: i386 libx11-6: i386 libfontconfig1: i386 lsb-core

Wszystko to zalecane do instalacji Google Earth dla starszych wersji Ubuntu nie działa już w Ubuntu 16.04. Kto może pomóc?

    
zadawane Ulrich 29.04.2016, 11:00
źródło

2 odpowiedzi

5

Możesz tego spróbować, udało mi się to zrobić w gnome Ubuntu LTS 16.04

wget -O google-earth.sh http://drive.noobslab.com/data/apps/google-earth/google-earth.sh
chmod +x google-earth.sh;sudo ./google-earth.sh

Jeśli czcionka w Google Earth Ugly, możemy dodać msttcorefonts za pomocą następującego polecenia:

sudo apt-get install msttcorefonts

    
odpowiedział iki tamanyira 27.05.2016, 02:48
źródło
2

Dla systemów 64-bitowych

sudo apt --yes install lsb-core

cd /tmp
mkdir google-earth && cd google-earth
wget https://dl.google.com/dl/earth/client/current/google-earth-stable_current_amd64.deb
sudo dpkg -i google-earth-stable*.deb

# Step to show Panoramio pictures
cd /opt/google/earth/free/
sudo wget https://googledrive.com/host/0B2F__nkihfiNalQzN0ZmcjBPTGs/ge7.1.1.1580-0.x86_64-new-qt-libs-debian7-ubuntu12.tar.xz
sudo tar xvf ge7.1.1.1580-0.x86_64-new-qt-libs-debian7-ubuntu12.tar.xz

Dla systemów 32-bitowych

sudo apt --yes install lsb-core

cd /tmp
mkdir google-earth && cd google-earth
wget https://dl.google.com/dl/earth/client/current/google-earth-stable_current_i386.deb
sudo dpkg -i google-earth-stable*.deb

Odniesienie

link

    
odpowiedział Serge Stroobandt 11.08.2016, 12:20
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów