Jak zmienić domyślne ustawienia dla nowych użytkowników?

10

Każdy klucz w bazie danych DConf ma domyślną wartość, która jest używana podczas tworzenia kont użytkowników. Jak mogę zmienić te domyślne wartości?

    
zadawane Isaiah 14.10.2011, 02:43
źródło

1 odpowiedź

8
 1. Zainstaluj pakiet dconf-tools . & lt; - kliknij lub uruchom:

  sudo apt-get install dconf-tools
  
 2. Uruchom dconf-editor i przejdź do klucza, dla którego chcesz zmienić wartość domyślną. Zanotuj nazwę Schemat , w tym przykładzie: com.canonical.Unity.Launcher :

 3. Teraz musimy utworzyć plik przesłaniania. Uruchom następującą komendę:

  gksu gedit /usr/share/glib-2.0/schemas/my-defaults.gschema.override
  

  Możesz użyć dowolnej nazwy dla pliku, wystarczy zakończyć w gschema.override

 4. Napisz swoje nowe wartości domyślne w tym pliku w standardowym formacie INI , używając schematów dla nazw grup:

  [com.canonical.Unity.Launcher]
  
  favorites=['nautilus-home.desktop', 'google-chrome.desktop', 'banshee.desktop', 'gnome-terminal.desktop', 'ubuntu-software-center.desktop', 'ubuntuone-installer.desktop', 'gnome-tweak-tool.desktop', 'gpodder.desktop', 'shutter.desktop']
  
 5. Zapisz plik i zamknij go. Teraz uruchom następujące polecenie z terminala, aby zastosować zmiany:

  sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/
  
odpowiedział Isaiah 14.10.2011, 02:44
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów