Jak zainstalować curl z obsługą http2

16

Wygląda na to, że curl z Ubuntu 16.04 nie ma obsługi http2. Jak włączyć http2 w curl

    
zadawane Tachyons 19.02.2017, 07:39
źródło

1 odpowiedź

39

Na razie (styczeń 2018). Będziesz musiał zainstalować curl ze źródła, aby uzyskać wsparcie http2. Możesz to zrobić za pomocą następujących poleceń

sudo apt-get install build-essential nghttp2 libnghttp2-dev libssl-dev
wget https://curl.haxx.se/download/curl-7.58.0.tar.gz
tar -xvf curl-7.58.0.tar.gz
cd curl-7.58.0
./configure --with-nghttp2 --prefix=/usr/local --with-ssl=/usr/local/ssl
make
sudo make install
sudo ldconfig
    
odpowiedział Tachyons 19.02.2017, 07:39
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów