Jak zainstalować Scratch 2 na Ubuntu 16.10. lub 17.04 (64-bitowy)?

11

Muszę zainstalować Adobe Air na Ubuntu 16.10 / 17.04 z funkcją Scratch 2 w trybie offline. Powietrze przez wiele lat jest nieobsługiwane w systemie Linux, więc istnieje kilka obejść. Jeden, który pracował dla mnie aż do Ubuntu 16.04 (używając instalatora binarnego Air):

# install i386 necessary libraries
$ sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libstdc++6:i386 libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386 libqt4-qt3support:i386 libgnome-keyring0:i386 libnss-mdns:i386 libnss3:i386
# install keyring
$ sudo apt-get install libgnome-keyring0:i386
# make keyring visible for Air
$ sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
$ sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0 
# download Adobe Air installer
$ wget  http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIRInstaller.bin
# run it
$ sudo chmod +x AdobeAIRInstaller.bin
$ sudo ./AdobeAIRInstaller.bin

ale 16.10 / 17.4 kończy się błędem instalatora:

  

Nie można zainstalować Adobe AIR. Narzędzia Debiana do tworzenia deb   pakiety (takie jak dpkg-deb lub ar) nie zostały znalezione w systemie.

Co jest oczywiście fałszywym komunikatem o błędzie, ponieważ oba programy dpkg-deb i ar są zainstalowane:

$ dpkg-deb --version
Debian 'dpkg-deb' package management program version 1.18.10 (amd64).
$ ar --version
GNU ar (GNU Binutils for Ubuntu) 2.28

Plik dziennika instalacji Adobe Air z /root/.appdata/Adobe/AIR/Logs/Install.log

[setup:2506][INFO] Runtime Installer begin with version 2.6.0.19170 on Linux x86
[setup:2506][INFO] Commandline is: 
[setup:2506][INFO] No installed runtime detected
[setup:2506][INFO] Relaunching with elevation
[setup:2506][INFO] Launching subprocess with commandline /tmp/air.hp19kU/setup -ei
[setup:2525][INFO] Runtime Installer begin with version 2.6.0.19170 on Linux x86
[setup:2525][INFO] Commandline is: -stdio /tmp/air.KWo9tt/channel -ei
[setup:2525][INFO] No installed runtime detected
[setup:2525][INFO] Starting silent runtime install. Installing runtime version 2.6.0.19170
[setup:2525][INFO] Session detected: GNOME
[setup:2525][ERR] Error occurred during rpm create operation; beginning rollback: [ErrorEvent type="error" bubbles=false cancelable=false eventPhase=2 text="dpkg-query: package 'adobe-certs' is not installed and no information is available;Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,;and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.Could not run the command : ar" errorID=5031]
[setup:2525][INFO] Rollback complete
[setup:2525][ERR] Exiting due to error: [ErrorEvent type="error" bubbles=false cancelable=false eventPhase=2 text="dpkg-query: package 'adobe-certs' is not installed and no information is available;Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,;and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.Could not run the command : ar" errorID=5031]
[setup:2525][ERR] Runtime Installer end with exit code 7
[setup:2506][ERR] Exiting due to error: [ErrorEvent type="error" bubbles=false cancelable=false eventPhase=2 text="dpkg-query: package 'adobe-certs' is not installed and no information is available;Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,;and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.Could not run the command : ar" errorID=5031]
[setup:2506][ERR] Runtime Installer end with exit code 7

Znalazłem inny sposób na zainstalowanie pakietu Adobe Air via deb (wcześniej nie wiedziałem):

$ wget http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/adobeair.deb
$ sudo dpkg -i adobeair.deb

I voilà! Adobe Air jest zainstalowany na Ubuntu 16.10 / 17.04.
Teraz zainstaluj Scratch 2.

# Find the latest Scratch AIR file link from https://scratch.mit.edu/scratch2download/
$ wget https://scratch.mit.edu/scratchr2/static/sa/Scratch-456.0.1.air
$ sudo Adobe\ AIR\ Application\ Installer ./Scratch-456.0.1.air 

i ponownie ten sam błąd:

  

Nie można zainstalować Adobe AIR. Narzędzia Debiana do tworzenia deb   pakiety (takie jak dpkg-deb lub ar) nie zostały znalezione w systemie.

Install.log

[Adobe AIR Application Installer:3197][INFO] Application Installer begin with version 2.6.0.19170 on Linux x86
[Adobe AIR Application Installer:3197][INFO] Commandline is: 
[Adobe AIR Application Installer:3197][INFO] Installed runtime (2.6.0.19170) located at /opt/Adobe AIR
[Adobe AIR Application Installer:3197][INFO] Unpackaging file:///home/administrator/Downloads/Scratch-456.0.1.air to /tmp/FlashTmp.LSCkv7
[Adobe AIR Application Installer:3197][INFO] Application signature verified
[Adobe AIR Application Installer:3197][INFO] Unpackaging/validation complete
[Adobe AIR Application Installer:3197][INFO] No app located for appID 'edu.media.mit.Scratch2Editor' and pubID ''
[Adobe AIR Application Installer:3197][INFO] Converting unpackaged application to a native installation package in /tmp/FlashTmp.RJSwfW
[Adobe AIR Application Installer:3197][ERR] Native installation package creation failed: [ErrorEvent type="error" bubbles=false cancelable=false eventPhase=2 text="Unhandled exception Error: Error creating the package Could not run the command : ar" errorID=5031]
[Adobe AIR Application Installer:3197][ERR] Application Installer end with exit code 7

Wygląda na to, że nieużywany Adobe Air nie może już grać z nowymi dpkg-deb i ar .

Jakieś wskazówki dotyczące trybu offline Scratch 2 na Ubuntu 16.10 / 17.04?

    
zadawane Martin 10.05.2017, 21:33
źródło

1 odpowiedź

16

Grałem z tymi kilkoma godzinami. Najpierw próbowałem prześledzić Adobe Air Application Installer i znaleźć, co się dzieje w środku.

$ sudo strace -s 500 -t -o air_scratch.txt Adobe\ AIR/Versions/1.0/Adobe\ AIR\ Application\ Installer ~/Downloads/Scratch-456.0.1.air 

I znalazłem tę linię:

read(18, "dpkg-deb: error: treewalk root /tmp/FlashTmp.3TWnKI/build/DEBIAN is not a directory\n", 4096) = 84

Wydaje się, że nowy dpkg nie może obsłużyć linków jak poprzedni. Można to naprawić za pomocą skryptu opakowującego umieszczonego np. do ~/air/bin/dpkg i zmiana zmiennej PATH przed uruchomieniem Adobe Air Application Installer. Niestety, Scratch nie może być zainstalowany bez sudo, a zmiana PATH dla sudo nie jest taka łatwa.

Potem znalazłem polskie forum niezadowolonych podatników, którzy rozwiązują podobne problemy (potrzebują uruchomić aplikację Air od ministerstwa finansów na Debianie / Ubuntu): link .

I na tym forum znalazłem wskazówki, jak uruchomić Scratch 2 na Ubuntu 16.10 / 17.04 (nawet bez instalacji adobeair.deb ).

To jest moje ostateczne rozwiązanie robocze, przetestowane na czystej instalacji.

# install necesary i386 libraries
$ sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libstdc++6:i386 libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386 libqt4-qt3support:i386 libgnome-keyring0:i386 libnss-mdns:i386 libnss3:i386

# make keyring visible for Adobe Air
$ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
$ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0

# Download Adobe Air
cd ~/Downloads
wget http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIRSDK.tbz2
$ sudo mkdir /opt/adobe-air-sdk
$ sudo tar jxf AdobeAIRSDK.tbz2 -C /opt/adobe-air-sdk

# Download Air runtime/SDK from Archlinux
wget https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/adobe-air.tar.gz
$ sudo tar xvf adobe-air.tar.gz -C /opt/adobe-air-sdk
$ sudo chmod +x /opt/adobe-air-sdk/adobe-air/adobe-air

# Get actual scratch file URL from https://scratch.mit.edu/scratch2download/
$ sudo mkdir /opt/adobe-air-sdk/scratch
wget https://scratch.mit.edu/scratchr2/static/sa/Scratch-456.0.1.air
$ sudo cp Scratch-456.0.1.air /opt/adobe-air-sdk/scratch/
cp Scratch-456.0.1.air /tmp/
cd /tmp/
unzip /tmp/Scratch-456.0.1.air
$ sudo cp /tmp/icons/AppIcon128.png /opt/adobe-air-sdk/scratch/scratch.png

Utwórz program uruchamiający:

$ cat << _EOF_ > /usr/share/applications/Scratch2.desktop
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
Exec=/opt/adobe-air-sdk/adobe-air/adobe-air /opt/adobe-air-sdk/scratch/Scratch-456.0.1.air
Icon=/opt/adobe-air-sdk/scratch/scratch.png
Terminal=false
Name=Scratch 2
Comment=Programming system and content development tool
Categories=Application;Education;Development;ComputerScience;
MimeType=application/x-scratch-project
_EOF_

$ chmod +x /usr/share/applications/Scratch2.desktop

I to wszystko. Pierwsze uruchomienie jest trochę dłuższe, ponieważ Air rozpakowuje aplikację Scratch 2 do folderu ~/.appdata/edu.media.mit.Scratch2Editor .

    
odpowiedział Martin 10.05.2017, 22:16
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów